Vergoeding 2020

Als u 18 jaar of ouder bent, word fysiotherapie niet meer automatisch vergoed, dit komt dan uit uw aanvullende verzekering. Uitgezonderd zijn bepaalde chronische aandoeningen, waaronder orthopedische operaties. Hiervoor wordt de fysiotherapie vanaf de twintigste behandeling vergoed. Vraag uw fysiotherapeut of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering

Uit uw aanvullende verzekering blijkt in hoeverre fysiotherapie vergoed wordt. Het is belangrijk dat uw samen met uw fysiotherapeut voorafgaande aan de behandeling een check doet voor hoeveel behandelingen u dat jaar verzekerd bent. Wij

Aangesloten zorgverzekeraars

Wij werken samen met alle overkoepelende zorgverzekeraars. Indien uw verzekering fysiotherapie voor 100% vergoedt, hoeft u bij ons niets bij te betalen.

Onderstaande tarieven gelden voor:

  • Niet-(aanvullend)verzekerde patiënten.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.

Zitting fysiotherapie € 42,50

Tijdens een zitting fysiotherapie zal de therapeut u begeleiden, adviseren en behandelen. Een zitting neemt 30 minuten in beslag.

Zitting manuele therapie € 55,00

Tijdens een zitting manuele therapie zal de therapeut u begeleiden, adviseren en behandelen. Een zitting neemt 30 minuten in beslag.

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00

Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te generen ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (behandel)beleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Er moet wel sprake van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer. De fysiotherapeut rapporteert schriftelijk aan de verwijzer.

Toeslag voor uitbehandeling € 15,00

In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt buiten de praktijk, wordt de toeslag uitbehandeling gedeclareerd.

Niet nagekomen afspraak € 25,00

In het geval u de afspraak niet 24-uur van te voren heeft afgezegd, zal dit bedrag aan u worden doorgerekend.