Revalidatie en Sport- fysiotherapie

Sportfysiotherapie biedt uitkomst als u een blessure heeft opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk uw sportbeoefening weer wilt hervatten.

U kunt ook voor sportfysiotherapie kiezen als u op een andere manier een blessure heeft opgelopen waardoor u niet kunt sporten, of wanneer u bijvoorbeeld een marathon wilt gaan lopen en niet goed weet hoe u zich zonder blessures kunt voorbereiden.

Hoe werkt het?
Het behandelplan of revalidatieschema dat onze fysiotherapeut voor u opstelt, is afgestemd op uw mogelijkheden en op de sport die u beoefent. De fysiotherapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan.

Coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden bij de behandeling betrokken. Bij onze praktijk wordt u sportspecifiek en functioneel getraind, zodat u kunt herstellen naar uw oorspronkelijke sportniveau. Desgewenst overlegt de therapeut met uw trainer over een aangepast trainingsschema.

Onze fysiotherapeuten putten waar nodig uit een intercollegiaal netwerk van huisartsen, sportartsen, chirurgen en orthopeden.